Prije unosa korisničkog imena i lozinke, provjerite da li URL počinje s: https://login.foi.hr/

Nemate korisničko ime ili ste zaboravili zaporku? Kontaktirajte Centar za informatičku podršku

Trenutnu zaporku možete promijeniti na stranicama za Održavanje sadržaja imenika foi.hr

Neovlašteni pristup, zlouporaba računalnih resursa ili otkrivanje osjetljivih informacija može dovesti do disciplinskih i/ili pravnih mjera. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Unesite korisničko ime i zaporku.

@foi.hr